emergency-icon

Хитне информације

Позовите нас!

Како?

Овде можете пронаћи корисне информације Како можете да остварите ваша права.

10 одговор(а)

Где?

Овде можете пронаћи корисне информације ГДЕ? можете да оствартите ваша права као тражиоци азила или као лице коме је одобрен азил.

5 одговор(а)

Права

Сазнајте више о правима и обавезама избеглица, азиланата и расељеним лицима.

1 одговор(а)
emergency-icon

Хитне информације

Позовите нас!

+381 11 3129 585

Како?

Овде можете пронаћи корисне информације Како можете да остварите ваша права.

10 одговор(а)

Где?

Овде можете пронаћи корисне информације ГДЕ? можете да оствартите ваша права као тражиоци азила или као лице коме је одобрен азил.

5 одговор(а)

Права

Сазнајте више о правима и обавезама избеглица, азиланата и расељеним лицима.

1 одговор(а)